POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO
ul. Wiejska 33, 44-153 Smolnica

Pełnomocnik wyborczy: Bernard Józef Wilczek

Pełnomocnik finansowy: Alina Maria Suchanek

Rejestr wpłat i kredytów